Mana Akademi Farkıyla RUSÇA Kursu
Her Seviye ve Yaş Gruplarına Uygun Eğitim

Al Corso di Lingua ( Dil kursunda ) : Selamlaşma, tanışma, kendini tanıtma, birine soru sorma.

Essere ve Avere fiillerinin şimdiki zaman çekimleri, sıfat ve isimlerin tekil-çoğul, dişil-eril durumları, belirtili belirtisiz artikeller.

Vita Quotidiana ( Günlük Yaşam ) : Evini tarif etme, diğer insanlardan da evlerini tarif etmelerini isteme, saati sorma ve söyleme, teşekkür etme, teşekküre cevap verme.

Şimdiki zamanda fiil çekimi, belirtili-belirtisiz artikeller

Attivita della settimana ( Haftalık aktivite ), Abitudini ( Alışkanlıklar ) : Kendinden, alışkanlıklardan bahsetme, gün sorma, davet etme, daveti kabul yada reddetme, şüphenin ifade edilmesi.

Potere, volere, dovere, andare, venire, uscire fiillerinin zamanda çekilmesi.

Vacanze ( Tatiller ) : Anlatma, anlatmalarını isteme, kibarca bir şey sorma.

Geçmiş zaman, isim ve sıfatların çoğul halleri, yer zarfı CI

Istruzione e carriera ( Eğitim ve kariyer ) : Plan yapma, tahminde bulunma, söz verme, telefonda biriyle konuşma, telefona cevap verme.

Basit ve geçmiş gelecek zaman, sıra sayı sıfatları, birleşik yer edatları.

Le cose Proprie ( Sahip olunan şeyler ), La Famiglia ( Aile ) : Bir şeyin kime ait olduğunu sorma, sahip olunan şeylerden bahsetme, ailesini anlatma, üzüntü ve neşeyi ifade etme.

İyelik sıfatları ve zamirleri, işaret sıfatları ve zamirleri, bello ( güzel ) sıfatıImage

Abituduni quotidiane ( Gündelik alışkanlıklar ) : Gündelik alışkanlıklarını anlatma, yardım teklif etme, yardımı kabul ya da reddetme.

Dönüşlü fiiller.

Ricordi ( Hatıralar ) : Anlatma, tarif etme, hatırlama

Imperfetto : Geçmiş zaman ( yapıyordum ), Trapassato Prossimo : miş’li geçmiş zaman

Negozi ( Dükkanlar ), Vestiario ( Elbise ) : Bir harekette bulunmaya karar verme, bir ricada bulunma, şüpheyi ifade etme, itiraz etme

Dolaysız zarflar, Ne zamir parçacığıImage

Tempo Libero ( Boş zaman ), Interessi culturali e artisti ( Kültürel ve sanatsal faaliyetler )

Yargıları ifade etme

Dolaylı zarflar, piacere fiili

Mass Media ( Madya ) : Bir arzuyu ifade etme, kibarca bir şey sorma, tavsiyede bulunma

Şart kipi ( Modo condizionale ) , bazı isimlerin çoğul hali

Mezzi di trasporto ( Ulaşım araçları ), Sport ( Spor ) : Karşılaştırma yapm, onayladığını, onaylamadığını, şüpheyi ifade etme

Sıfatın dereceleri, mukayese etme, göreceli üstünlük, kesin üstünlük, birleşik zarflarImage

Salute e Benessere ( Sağlık ) : Emir vermek, yol göstermek, bilgi vermek, tavsiye istemek, izin vermek, birisinden bir işi yapmasını istemek

Natura ( Doğa ), Citta’e campagna ( Şehir ve köy ) : Onaylamadığını göstermek

Pronomi relativi : İlgi zamirleri, ci ve ne’nin kullanımı

İşlenmiş olan konuların genel bir tekrarı, bütün gramer konularıyla ilgili alıştırmalar, çeşitli metinlerin okunup çözümlenmesi, pratiğe yönelik aktiviteler.